شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

L700این محصول بر پایه لیگنو سولفونات و کاهنده آب و افزوینده کارایی بتن می باشد.

خواص و اثرات:

  • سهولت پمپاژ
  • جلوگیری از آب انداختگی بتن
  • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن 
  • جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی

موارد کاربرد:

  • بتن ریزی با استفاده از پمپ 
  • بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی 
  • افزایش مقدار چسبندگی مصالح در بتن هایی که دانه بندی مناسبی ندارند

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش هلی کارگاهی مشخص می شود این مقدار می تواند 

در محدوده 65/. تا 2 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

روش مصرف:

  1. میتواند با بخش کوچکی از آبد اختلاط بتن مخلوط و به بتن اضاف گردد.
  2. می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل بتن ریزی آغاز گردد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری  مایع
رنگ قهوه ای تیره رنگ
وزن مخصوص 

0.02±1.15(گرم در سانتی متر مکعب)

یون کلر فاقد یون کلر(کمتر از استاندارد)

مدت نگهداری:یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری:ظرف در بسته دور از رطوبت، یخبندان و تابش نور خورشید

بهترین دمای نگهداری:10+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی:گالن های 20 کیلوگرمی

موارد ایمنی:

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و سمی نمی باشد. با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با 

چشم تماس داشته باشد.در صورت برخورد اتفاقی این ماده با پوست یا چشم باید فورا با آب شیرین فراوان 

شسته شود در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.