شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

N500 ماده کاهنده آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری بر پایه پلی نفتالین

خواص و اثرات:

  • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن 
  • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
  • افزایش مقاومت فشاری بتن

موارد کاربرد:

  • ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در دمای معمولی
  • اجرای بتن دال ها، پی ها ، ستون ها، دیوار ها و ....
  • بتن پمپ پذیر

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص می شود.

این مقدار می تواند در محدوده 55/. تا 1/8 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

روش مصرف:

  1. می تواندبا بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط و به بتن اضافه گردد.
  2. می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری  مایع
رنگ قهوه ای تیره رنگ
وزن مخصوص 

0.015±1.13(گرم در سانتی متر مکعب)

یون کلر فاقد یون کلر(کمتر از استاندارد)

مدت نگهداری:یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : ظرف در بسته دور از رطوبت ، یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید.

بهترین دمای نگهداری :5+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: گالن های 20 کیلوگرمی

موارد ایمنی:

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و سمی نمی باشد. با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا با آب

شیرین فراوان شسته شود در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.