شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

مکمل بتن گونه ای از مواد افزودنی بتن است که برلی ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمانساخت بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده می شود.

خواص واثرات:

  • کاهش مواد آب سیمان
  • سازگاری با انواع سیمان پرتلند
  • رفع نفوذپذیری بتن
  • افزایش مقاومت سایشی بتن
  • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
  • افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری

موارد کاربرد:

  • ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیز
  • بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب
  • ساخت و حمل بتن در مسلفت های طولانی و مناطق گرمسیر

مقدار مصرف:

بستهبه شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار کارایی و مقاومت های مورد نیاز، مقدار مصرف با آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد. اما این مقدار حدود 5 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

روش مصرف:

مکمل بتن را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود.

1_پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2_ با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری دوغاب غلیظ
رنگ خاکستری تیره
وزن مخصوص

0.5±1/4 گرم در سانتی متر مکعب

یون کلر فاقد یون کلر

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته دور از رطوبت، یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: سطل های 20 کیلوگرمی