شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان، فوم  شیمیایی بتن و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115
روان کننده بتن در شیراز

روان کننده بتن در شیراز

روان کننده بتن در شیراز سبب روان شدن و افزایش یکنواختی آن می شود.

ادامه مطلب
ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس جزو یکی از برترین افزودنی های بتن معدنی محسوب می شود

ادامه مطلب
چسب بتن در شیراز

چسب بتن در شیراز

چسب بتن برای افزایش چسبندگی بتن و یا هر نوع مواد افزوده شده به بتن به کار می رود.

ادامه مطلب
چسب کاشی در شیراز

چسب کاشی در شیراز

چسب کاشی برای اتصال دو کاشی و یا چسباندن کاشی به مصالح دیگر مثل سیمان به کف و دیوار ها به کار می رود.

ادامه مطلب